Utvidet Kristen formålsparagraf

EKTE GLEDE PÅ SIKKER GRUNN

Barnehagen skal, i nær forståelse og samarbeid med heimen, hjelpe til med å gi barna kristen oppdragelse i godt og trygt miljø. De skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter og utvikle deres evne og vilje til å samarbeide med andre, og bære ansvar og ha omsorg for medmennesker både i heimlandet og mellom andre folkeslag.

NLM-barnehagene