Barnehagen vår

Heggli Barnehage er en privat heldagsbarnehage som ligger i sentrum av Åfjord.

 

Den ble startet i desember 1979 av Norsk Luthersk Misjonssamband, og er en del av aksjeselskapet NLM-Barnehagene AS, og med driftsavtale med Åfjord Kommune.

Barnehagen er en livssynsbarnehage med utvidet kristen formålsparagraf, noe som innebærer at vi jevnlig formidler bibelfortellinger og har fokus på misjon, både gjennom sang, drama og lesing. 

Barnehagen har i de senere år blitt ombygd og utvidet slik at vi i dag kan tilby et variert opplegg for barn i alderen 1-5 år. Vi har tilsammen 54 plasser, fordelt på 3 avdelinger: ei småbarnsavdeling og to avdelinger for barn fra 3-5 år, hvor den ene er ei friluftsavdeling med tilhold i ei grillhytte.