/>

Armkroken

Armkroken er barnehagens småbarnsavdeling og her er det for tiden 9 barn fra 0-3 år. På Armkroken er det til daglig 3 voksne.