/>

Armkroken

Armkroken er barnehagens småbarnsavdeling og her er det 13 barn fra 0-3 år. på Armkroken er det til daglig 4 voksne