/>

Året rundt

Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse, samlet i en koffert, og laget for å passe rett inn i barnehagens planer og arbeid. Med utgangspunkt i små hverdagshistorier om barna Mats og Mille, faste samlinger her kalt Hjertesamlinger, og en hel "ide-bank" med aktiviteter, får barna konkrete rammer og målsettinger å knytte opplevelser og erfaringer til.