Plan for bibelske temaer

NLM - barnehagene AS

Avd. Heggli barnehage

Prestgårdslia 2

7170 Åfjord

 

BIBELFORMIDLING.....

PLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2021 / 2022

Bruk av PEDAGOGISKE IDEHEFTER i følgende rekkefølge:

 

AUGUST          2021     SKAPELSEN

SEPTEMBER     2021     DE TI BUD

OKTOBER        2021     HØSTTAKKFEST

NOVEMBER      2021    JOSEF

DESEMBER      2021     JULEHØYTIDEN

JANUAR          2022     JESUS OG BARNA

FEBRUAR        2022     SAKKEUS

MARS             2022     PÅSKEHØYTIDEN

APRIL             2022     JESUS METTER 5000

MAI                2022     KRISTI HIMMELFART OG PINSE

JUNI               2022     JESUS STILLER STORMEN

JULI               2022     DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN