Ansatte

Avdeling Armkroken

Hanne Kristin Stjern By

Stilling: Assistent
415 72 558
han.kris@live.no

Hanne Kristin (1975) har jobbet i Heggli siden juli 2016. Hun har grunnkurs i helse- og sosialfag. Hun har 3 egne barn og er glad i turer i skog og mark, og håndarbeid.

Marianne Serigstad Butli

Stilling: Barnehagelærer
916 84 355
m.anne@online.no

Marianne (1958) er fra Bryne. Hun er utdanna førskolelærer med ped.grunnfag og småskoleped. Har jobba i Heggli siden 1984. Bor på gård, har 3 voksne barn og 4 barnebarn. Hun er opptatt av å gi barna erfaringer med dyr, både gjennom bøker, eventyr, rim/ regler og gårdsbesøk. Jobbet som pedagogisk leder på avd. Hjerterommet i 80% stilling fram til 30.09.17. Nå jobber Marianne 60 % som Pedagog 2 på Hjerterommet.

Stine Emelie Bratberg

Stilling: Barnehagelærer
454 87 922
stine_bratberg@hotmail.com

Stine (1993) ble ferdigutdannet barnehagelærer i 2016. Hun starta da som pedagogisk leder på Armkroken, før det har hun jobba som vikar i barnehage et år. Hun er interessert i turer i fjellet med hunden sin, jakt og fiske. Stine har gått i vikariat som pedagogisk leder på avd. Armkroken i bhg.året 2016 / 2017 og 2017 / 2018, og fortsetter som barnehagelærer/ pedagog 2 på samme avdeling fra og med 01.08.18. Mammapermisjon fra juni 2022 - juni 2023

Torild Marie Leithaug Bremnes

Stilling: Pedagogisk leder
951 16 587
torildbremnes@gmail.com

Torild Marie (1976) med familie flyttet fra Roan til Åfjord sommeren 2018, og startet som pedagogisk leder på avd. Armkroken. Hun har arbeidet i ulike barnehager, og har mange års erfaring som barnehagelærer.

Venke Tinnen

Stilling: Assistent
482 07 471
venke@tinnen.no

Avdeling Drømmehagen

Brit Berdahl

Stilling: Assistent
450 77 972
brit.berdahl@gmail.com

Brit er født i 1978, samboer og har 3 barn.

Torunn Årbogen Ugedal

Stilling: Pedagogisk leder
480 27 241
torunnuged89@gmail.com

Torunn (1989) samboer og har tre barn. Hun ble utdannet barnehagelærer i 2014, og begynte i Heggli, avd Drømmehagen høsten 2015. Hun er interessert i at barn skal lære seg å bli glad i natur og friluftsliv. Vikariat som ped.leder ut februar 2022.

Randi Moen-Stjern

Stilling: Fagarbeider
915 44 106
ranmo75@hotmail.com

Randi(1975) har 5 egne barn. Hun har bakgrunn som gårdbruker og butikkmedarbeider, og har jobbet med barn både som dagmamma, i barnehage og som avlastnings- fosterhjem. Hun er utdannet kinesiolog og massasjeterapeut. Tok fagbrev som barne -og ungdomsarbeider høsten 2020. Hun begynte som tilkallingsvikar i Heggli nov. 2017 Permisjon fra 18.11.22-18.02.23

Iren Morkemo Harbak

Stilling: Fagarbeider

Iren (1978) er født og oppvokst i Åfjord. Iren har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Har jobbet som tilkallingsvikar i Heggli siden 2020.

Tove Dahl

Stilling: Fagarbeider

Tove (1989). Hun er utdannet barne-og ungdomsarbeider og startet i Heggli barnehage som vikar for 7 år siden, og fikk fast stilling i Drømmehagen fra høsten 2015. Hun har 2 barn og har flere års erfaring fra arbeid i barnehage på Namdalseid før hun begynte i Heggli. Er for tiden i permisjon

Avdeling Hjerterommet

Brit Berdahl

Stilling: Assistent
450 77 972
brit.berdahl@gmail.com

Brit er født i 1978, samboer og har 3 barn.

Kine Tårnes

Stilling: Barnehagelærer
924 98 707
kineclarise@gmail.com

Kine (1994) er utdannet barnehagelærer med fordypning i flerkulturell forståelse. Hun har også et årsstudium i tegnspråk. Kine går i et vikariat fra høsten 2019 som pedagogisk leder i Drømmehagen. Omsorgspermisjon ut februar 2022.

Tone Rømma

Stilling: Fagarbeider
926 31 936
tonerj@online.no

Tone (1968) Startet som vikar i Heggli august 2017. Har 3 årig Handelsskole og fagbrev i salgsfaget. Høsten 2020 tok hun fagbrev i barne - og ungdomsarbeiderfaget. Har tidligere jobbet i Maribo barnehage i tillegg til kiosk/kafe, dagligvare og gullsmed/optikerforretning. Hun har 2 voksne barn. Liker strikking og turer på fjellet.

Ingunn Bøe

Stilling: Fagarbeider
909 99 722
ingunnboe@loqal.no

Ingunn (1969) har to voksne jenter, og tre barnebarn. Hun er utdannet barnepleier, og barne- og ungdomsarbeider, og har tidligere jobbet som dagmamma og i Maribo barnehage. Hun har vært ansatt i Heggli i 16 år.

Anne Lise Skansen

Stilling: Fagarbeider
951 80 697
anne.lise.skansen@postkassa.net

Anne Lise (1978) har to egne barn. Hun fikk fagbrev som barne-og ungdomsarbeider i 1998 og har jobbet med barn og unge siden. Hun begynte å jobbe i Heggli Barnehage i november 2010

Barnehageadministrasjon

Tone Murvold

Stilling: Daglig leder
404 06 697
tmurvold@online.no

Tone (1974) er utdannet barnehagelærer (uteksaminert i 2017) , og har tidligere jobbet 9 år på barnevernsinstitusjon. Hun er også utdannet barnepleier og barnevernspedagog. Hun er gift og har 3 egne barn. Fra 01.10.17 har hun jobbet som pedagogisk leder på avd. Hjerterommet. Fra august -21 som daglig leder.

Tilkallingsvikarer

Gine Vingen

Stilling: Vikar
993 18 009
ginevingen@icloud.com

Ingjerd Mørreaunet

Stilling: Vikar
970 04 704
ingjerd_m@hotmail.com

Ingjerd (1957) har jobbet i barnehagen siden mars 1980. Hun har hatt noen avbrekk for å være hjemme med egne barn. Hun har 1 år på folkehøgskole og 1 år på bibelskole. Og har tatt tverrfaglig eksamen som barne- og ungdomsarbeider. Hun har lang erfaring i forhold til arbeid med barn, både fra barnehagen, 4 egne barn og 5 barnebarn.

Jane Helen Lindbak

Stilling: Vikar

Jane er født i 1965 og oppvokst i Bessaker. Gift og har to voksne sønner. Begynte som tilkallingsvikar i Heggli i 2020/21

Lena Harbak

Stilling: Vikar
941 87 757
lena.harbak@gmail.com

Lena er åfjordsjente. Ferdig utdannet fagarbeider i 2022.

Sofie Berdahl

Stilling: Vikar
902 21 723
sofie.berdahl@gmail.com

Sofie er født i 2003 og er vokst opp i Åfjord. Sofie har et friår fra skole/studier og vi er veldig glad for at hun vil være vikar hos oss.

Solrunn Storvoll Farnes

Stilling: Vikar
480 50 655
sofar1980@gmail.com

Solrunn er født i 1980 og oppvokst i Stryn. Solrunn har bodd mange år i Åfjord, er gift og har 4 barn. Begynte som tilkallingsvikar i Heggli august 2022.

Grethe Karlsen

Stilling: Vikar

Grethe (1949) har jobbet i barnehage i over 40 år, er utdannet barnehagelærer og har allsidig erfaring både som pedagogisk leder, styrer og spesialpedagog. Hun har og arbeidet med norskopplæring for innvandrerbarn. Hun er interessert i språk, sang og musikk, drama og forming.