/>

BARNEHAGEDAGEN 2019

Jeg lurer på......

Velkommen til Åfjordshallen 12. mars for markering av barnehagedagen 2019, kl 09.30 -12.30

NB! Opplegget i Åfjordhallen er for barn fra 3 år.

For barn under 3 år - eget opplegg på avdeling, Armkroken.