syke barn

når er barnet friskt nok til å være i barnehagen?