Hjerterommet

På Hjerterommet er det barn i alderen 3-6 år. der er det nå 20 barn og 4 voksne