Ansatte

Avdeling Armkroken

Hanne Kristin Stjern By

Stilling: Assistent
415 72 558

Hanne Kristin er 41 år (1975) og har jobbet i Heggli siden Juli 2016. Hun har grunnkurs i helse- og sosialfag. Hun har 3 egne barn og er glad i turer i skog og mark, og håndarbeid. Hanne er 4 dager i uka på Armkroken og 1 dag i uka på Hjerterommet.

Stine Emelie Bratberg

Stilling: Pedagogisk leder
454 87 922
stine_bratberg@hotmail.com

Stine er 23 år og utdannet barnehagelærer i 2016. Hun starta da som pedagogisk leder på Armkroken, før det har hun jobba som vikar i barnehage et år. Hun er interessert i turer i fjellet med hunden sin, jakt og fiske.

Venke Tinnen

Stilling: Assistent
482 07 471

Aud Hagen

Stilling: Assistent

Avdeling Drømmehagen

Anne Marit Kvernstad Singsaas

Stilling: Pedagogisk leder
979 89 798
anne.marit.kvernstad@gmail.com

Anne Marit er 34 år og har tre egne barn. I tillegg har hun lang erfaring som fosterhjem og beredsskapshjem/besøkshjem for flere barn. hun ble utdannet barnehagelærer i 2012 og tok veiledningspedagogikk i 2016. Hun har fra før fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun er interessert i barn og unge og friluftsliv, og begynte som pedagogisk leder i Drømmehagen i Januar 2017.

Torunn Ugedal

Stilling: Barnehagelærer
480 27 241

Tove Dahl

Stilling: Fagarbeider

Tove er 27 år (1989). Hun er utdannet barne-og ungdomsarbeider og startet i Heggli barnehage som vikar for 4 år siden, og fikk fast stilling i Drømmehagen fra høsten 2015. Hun har en sønn på 1,5 år og flere års erfaring fra arbeid i barnehage på Namdalseid før hun begynte i Heggli.

Avdeling Hjerterommet

Marianne Serigstad Butli

Stilling: Barnehagelærer
916 84 355
m.anne@online.no

Marianne er fra Bryne. Hun er utdanna førskolelærer med ped.grunnfag og småskoleped. Har jobba i Heggli siden 1984. Bor på gård, har 3 voksne barn og 4 barnebarn. Hun er opptatt av å gi barna erfaringer med dyr, både gjennom bøker, eventyr, rim/ regler og gårdsbesøk. Jobber som pedagogisk leder på avd. Hjerterommet i 80% stilling

Tone Meland Murvold

Stilling: Pedagogisk leder
984 99 793

Tone er 42 år (1974) og ha jobbet i Heggli barnehage i 5 år. Hun er utdannet barnehagelærer, og har tidligere jobbet 9 år på barnevernsinstitusjon. hun er og utdannet barnepleier og barnevernspedagog. Hun har 3 egne barn.

Ingunn Bøe

Stilling: Fagarbeider
909 99 722
ingunnboe@loqal.no

Ingunn er 47 år og har to voksne jenter, og to barnebarn. Hun er utdannet barnepleier, og barne- og ungdomsarbeider, og har tidligere jobbet som dagmamma og i Maribo barnehage. Hun har vært ansatt i Heggli i 16 år.

Ingjerd Mørreaunet

Stilling: Assistent
970 04 704

Ingjerd er 60 år og har jobbet i barnehagen siden mars 1980. Hun har hatt noen avbrekk for å være hjemme med egne barn. Hun har 1 år på folkehøgskole og 1 år på bibelskole. Og har tatt tverrfaglig eksamen som barne- og ungdomsarbeider. Hun har lang erfaring i forhold til arbeid med barn, både fra barnehagen, 4 egne barn og 5 barnebarn.

Anne Lise Skansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
951 80 697

Anne Lise er 38 år og har to egne barn. Hun fikk fagbrev som barne-og ungdomsarbeider i 1998 og har jobbet med barn og unge siden. Hun begynte å jobbe i Heggli Barnehage i november 2010

Hanne Kristin Stjern By

Stilling: Assistent
415 72 558

Hanne Kristin er 41 år (1975) og har jobbet i Heggli siden Juli 2016. Hun har grunnkurs i helse- og sosialfag. Hun har 3 egne barn og er glad i turer i skog og mark, og håndarbeid. Hanne er 4 dager i uka på Armkroken og 1 dag i uka på Hjerterommet.

Siv Anita Haugsnes

Stilling: Assistent
454 61 131

Siv Anita er 40 år og har 4 barn. Hun har utdannelse som Barnepleier og Hjelpepleier, og har og gått på tegning, form og farge og søm- tekstilformgiving. Hun interesserer seg for uteliv og hobbyprosjekter.

Barnehageadministrasjon

Lise Taraldsen

Stilling: Daglig leder
907 83 681
heggli@nlmbhg.no

Lise er 60 år (1956) og ble utdannet barnehagelærer ved DMMH i 1981. Hun har jobbet som daglig leder og barnehagelærer i Heggli siden. Hun har og tatt ett år med bibel- og lederlinje ved Fjellhaug skoler, og jobbet 2 år som barne- og ungdomsarbeider i Trøndelag fra 1976-1978. Hennes interesser er forming/håndarbeid og musikk. Hun har ofte med seg trekkspillet både i og utenfor barnehagen, noe vi setter stor pris på.

Renhold

Liam Utaro

Stilling: Renholder

(Permisjon)

Patchanee Naensaong

Stilling: Renholder

Tilkallingsvikarer

Anne Lise Skansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
951 80 697

Anne Lise er 38 år og har to egne barn. Hun fikk fagbrev som barne-og ungdomsarbeider i 1998 og har jobbet med barn og unge siden. Hun begynte å jobbe i Heggli Barnehage i november 2010

Lillian Øian Eggen

Stilling: Assistent
413 24 523

Siv Anita Haugsnes

Stilling: Assistent
454 61 131

Siv Anita er 40 år og har 4 barn. Hun har utdannelse som Barnepleier og Hjelpepleier, og har og gått på tegning, form og farge og søm- tekstilformgiving. Hun interesserer seg for uteliv og hobbyprosjekter.

Tone Rømma

Stilling: Annet

Johanna Arnevik

Stilling: Assistent

Johanna har jobbet som vikar i Heggli barnehage siden Juli 2015. Hun har bachelor i pedagogikk med fordypning i sosialkompetanse. hun har to egne barn.

Maja Hårstad

Stilling: Assistent

Maja er 28 år,og har to egne barn. Hun har mye er faring med barnepass og har jobbet som tilkallingsvikar i Heggli siden Januar 2017

Grethe Karlsen

Stilling: Spesialpedagog

Grethe er 68 år. Hun har jobbet i barnehage i over 40 år, er utdannet barnehagelærer og har allsidig erfaring både som pedagogisk leder, styrer og spesialpedagog. Hun har og arbeidet med norskopplæring for innvandrerbarn. Hun er interessert i språk, sang og musikk, drama og forming.

Liv Inger Vingen

Stilling: Barnehagelærer
416 87 454
livingervingen@gmail.com

Liv Inger er 46 år (1971) og ble utdannet barnehagelærer i 1995. Hun har mange års erfaring som pedagogisk leder og barnehagelærer. Hun er nå ansatt i 100 % som familiehjem for Bufetat, og er innom Heggli som vikar i inntill 20%. Hun har vært i Heggli Barnehage siden høsten 2003. Hennes interesser er sang og musikk, barn og unge og friluftsliv. Hun har 4 egne barn og et fosterbarn.

Andre ansatte