Armkroken

Armkroken er barnehagens småbarnsavdeling og her er det 12 barn fra 1-3 år. på Armkroken er det til daglig 4 voksne