/>

Lysvandring 03.02.22

03.02,22 fra kl 17 -19 var det Lysvandring Åfjord. Barnehager, skoler, kulturskolen samt lag og foreninger bidrar med ulike kunst/lys innslag rundt Åsmundvatne. Vi var selvsagt ekstra stolte for hva barna i Heggli Barnehage hadde laget. Samme dag var det offisiell åpning av Frønesbrua.