/>

Bukkene Bruse

De yngste barna i Heggli Barnehage (Armkroken) har de to siste månedene jobbet med tema Bukkene Bruse. De har lest eventyret og brukt konkreter, dramatisert det, sunget det og lekt det i frileiken. De har malt Bukkene Bruse og lagd bukkene ved hjelp kongler og stein - Dette har resultert i en utrolig fin utstilling inne på avdelingen.