Ledige stillinger

Det er følgende ledige stillinger: PEDAGOGISK LEDER / BARNEHAGELÆRER, 100 % stilling, fast tilsetting. BARNEHAGELÆRER med tilleggsutdanning i SPESIALPEDAGOGIKK 40 % stilling, engasjement i 2 år fra 01.08.21, og med mulighet for å kombinere med vikartimer i tillegg.

Stilling som PEDAGOGISK LEDER / BARNEHAGELÆRER

Stillingen innebærer ledelse og pedagogisk arbeid på avdeling 3 - 5 år i Heggli, avdeling for 18 plasser.

 

Stilling som BARNEHAGELÆRER med tilleggsutdanning i SPESIALPEDAGOGIKK

Den som tilsettes vil få ansvar for spesialpedagogiske tiltak på avdelingene og koordinering / veiledning ifht. tiltak for barn med særskilte behov.

Ved interne søkere / forflyttinger, kan andre stillinger bli ledige.

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens verdigrunnlag / "Verdiplattformen", vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

Lønn etter gjeldende PBL-tariff. Pensjonsordning i Storebrand.                                                                  Politiattest må legges fram ved tilsetting.

Søknad, CV og referanser sendes på e-post til heggli@nlmbhg.no

Har du spørsmål rundt stillingene, ring 907 83 681.

Søknadsfrist: 28.05.21       Tiltredelse 01.08.21