/>

Velkommen til nytt barnehageår i Heggli

1.august og nytt barnehageår er i gang... Det er med spenning vi venter tilbake de barna som har hatt ferie.. og de nye som skal starte denne høsten! Vi gleder oss over fulle hus...til sammen 45 barn!

Når alle barna har startet, vil det være 14 barn på friluftsavdelinga "Drømmehagen", 18 barn på avd.

"Hjerterommet" og 13 barn på avd. "Armkroken".

For å få en viss oversikt, er det 20 jenter og 25 gutter. Aldersfordelingen er slik;

2013: 10 barn, 2014: 14 barn, 2015; 7 barn, 2016; 6 barn og 2017; 8 barn.

11 nye barn for oss i Heggli, 5 av dem har søkt overflytting fra annen barnehage.

Vi har 6 søskenpar fordelt på avdelingene.

Vi håper dette blir et fint barnehageår både for små og store, og at vi kan få mange fine hverdager SAMMEN, -  med ulike opplevleser og aktiviteter.

Vi har hatt åpen barnehage i sommerukene, men med redusert antall barn og voksne så langt.

Som bildet viser, er det plass til flere i leiken, både i sandkassa og ellers på uteområdet.