Kurs og planleggingsdager 2017/2018

Følgende 5 dager er fastsatt som kurs- og planleggingsdager for personalet gjennom kommende barnehageår:

MANDAG 28. AUGUST -17

ONSDAG 04. OKTOBER -17

FREDAG 24. NOVEMBER -17

TORSDAG 15. MARS -18

TIRSDAG 05. JUNI -18

Disse dagene er barnehagen STENGT!